Bi.Bran


MGN-3- Arabinoksilan Bileşeninin Gücü

Bi.Bran MGN-3, pirinç kepeğinden üretilen bir gıda takviyesidir. Optimum emilim sağlamak için shiitake mantar enzimi ile modifiye edilmiştir ve Polisakkaritler, Arabinoksilan ve diğer hemiselülozlar gibi Proteoglikanlar bakımından zengindir.

Türkiye’ye ilk kez Healthco tarafından getirilen Bi.Brantüm dünyada20 yılı aşkın süredirkullanılmakta olan, etkinliği klinik araştırmalarla desteklenmiş, ABD, Avrupa ve Japonya'da sağlık profesyonelleri ve hastaları tarafından deneyimlenen olumlu etkileri ile saygın bir konum edinmiştir.

Bi.Bran, DaiwaPharmaceuticals Ltd., tarafından Japonya’da son teknoloji ile uluslararası en yüksek kalite standartlarında üretilmektedir.

Bi.Bran’ın Başlıca Özellikleri

1) Klinik çalışmalarla destekli güçlü etki

Bi.Bran MGN-3 Japonya, ABD ve Avrupa'da pek çok saygın üniversitede bilimsel ve klinik araştırmaların odağını oluşturmaktadır. Pek çoğu hakemli dergilerde yayınlanmış olan bu klinik çalışmalar, Arabinoksilan MGN-3 bileşiğinin güçlü etkilerini ortaya koyan çarpıcı sonuçlar vermiştir. Özellikle immün sistemin baskılandığı tedavi süreçlerinden geçen hasta grupları ile gerçekleştirilen klinik çalışmalarda Arabinoksilan MGN-3 bileşiğinin genel yaşam kalitesini iyileştirdiği gözlemlenirken; NK hücreleriile T ve B hücre hücrelerinin aktivitesini belirgin oranda artırdığı gösterilmiştir. Ilgili çalışmalari bu linkten inceleyebilirsiniz.

2) Kolay emilim

Bi.Bran ile yapılan klinik çalışmalar Arabinoksilan MGN-3 bileşiğinin kolaylıkla sindirilerek bağırsaklardan emilim sürecine dahil olduğunu ortaya koyulmuştur.

3) Hızlı etki

Bi.Bran’ın bağırsaklarda hızlı ve kolay emilimiyle, pozitif etkileri birkaç gün içerisinde gözlenir. Kullanımını takip eden birkaç hafta içerisinde etkisi %90 seviyesine ulaşır.

4) Temiz ve doğal içerik

Bi.Bran sentetik kimyasal veya genetik olarak modifiye edilmemiş bir takviye edici gıdadır. Bi.Bran bir ilaç değildir.

5) Kullanım kolaylığı

Yutulması kolay tabletlerde veya çözün entozformda mevcut olan lezzetli bir oral destek olarak Bi.Bran'ın kullanımı çok kolaydır.

6) Yüksek kalite standartlarında üretim

Bi.Bran MGN-3, Japonya’da Daiwa Pharmaceutical’in yüksek kalite standartlarına göre üretilmiştir.ve hem katı Japonya hem de Avrupave ABD yüksek gıda standartlarına uygundur.