Bi.Bran Bi.Bran 1000mg Bi.Bran 250mg


Bi.Bran


Bi.Bran® pirinç kepeği çözünür diyet lifi kullanılarak üretilen bir fonksiyonel gıda takviyesidir. Los Angeles’ta yer alan Kaliforniya Üniversitesi’nden Prof.Dr. Mamdooh Ghoneum tarafından pirinç kepeği diyet lifi bileşenleri üzerinde yapılan araştırmalar bu bileşenin insan bağışıklık sistemini optimal şekilde düzenleyecek şekilde üretilmesi ve işlenmesini sağlamıştır. Daha sonra Arabinoksilan MGN-3’ün sadece immün sistemi uyarıcı bir etkiye değil aynı zamanda modüle edici bir etkiye de sahip olduğu gösterilmiştir. Stabilitesini ve tadını en üst düzeye ulaştırmak için yapılan araştırmalar da pirinç kepeği arabinoksilanı Bi.Bran®’ı ortaya çıkarmıştır. Bi.Bran® günümüzde sadece Japonya’da değil, dünya çapında 50’den fazla ülkede saygın bir güvenilirlikle yaygın olarak kullanılmaktadır.


Geliştirilme Süreci

Vücut içindeki ve dışındaki değişikliklerle başa çıkmak için vücut ısısı ve kan basıncı vücut tarafından homeostaz adı verilen bir mekanizma ile sabit bir seviyede tutulur. Homeostazide doğal bağışıklık sistemi kendinden olmayanları yani patojenleri, virüsleri ve kanser hücrelerini oratadan kaldırarak önemli bir rol oynar. Bununla birlikte, bağışıklık fonksiyonunun yaşlanma ile bozulduğu ve sigara, yetersiz hareket veya dengesiz beslenme gibi kötü yaşam tarzı ve olumsuz çevresel değişiklikler ve kirlilik nedeniyle bozulduğu veya uyarıldığı bilinmektedir. Bağışıklık fonksiyonunun bozulması enfeksiyon ve malign tümörlere neden olur veya ağırlaştırır, bağışıklık sisteminin aşırı çalışması saman nezlesi, atopik dermatit veya kronik inflamasyon gibi durumlara neden olabilir. Son yıllarda yapılan çalışmalar, gıdadaki lif ve sindirim bileşenlerinin homeostazın ve bağışıklık sisteminin fonksiyonlarının korunmasında önemli rol oynadığını göstermiştir.

Daiwa Pharmaceutical Co., Ltd. bu bilgiler ışığında eski zamanlardan beri Japon tarzı beslenmenin temel bileşenlerinden olan pirinç kepeği diyet lifinin bağışıklık sistemi fonksiyonlarını etkileme potansiyeline odaklanmış ve Bi.Bran® (Pirinç Kepeği Arabinoksilan Bileşeni) isimli çok fonksiyonlu gıda takviyesini geliştirmiştir.


Üretim Süreci Aşamaları

Pirinç kepeği diyet lifinin suda çözünebilir ana bileşeni olan arabinoksilan sıcak su ile ekstrakte edildikten sonra Daiwa fermentasyon tanklarında Shiitake mantarı (Lentinus edodes) gövde kısmından elde edilen enzimler (karbohidraz kompleksi) ile biyolojik olarak modifiye edilir. Bu modifikasyonda pirinç kepeği ekstresindeki ham hemiselüloz (arabinoksilan) sindirilebilir ve emilimi kolay daha kısa zincirli bir arabinoksilan formuna dönüşür. Bu teknoloji ile üretilen patentli kısa zincirli arabinoksilan formuna Arabinoksilan MGN-3 (Bi.Bran®) adı verilmiştir. Bi.Bran® suda kolaylıkla çözünebilir, genellikle günde 1 g. dozda kullanılan ve ısıya dayanıklı bir gıda takviyesidir.

Etki Mekanizması

Arabinoksilan MGN-3, diyet lifi ve nişasta gibi polisakkaritler sınıfındadır. Nişasta enzimsel sindirim sonucu ince bağırsaktan glukoz olarak emilirken, diyet lifi sindirilmez ve değişmeden atılır. Bi.Bran®’ın sindirim sisteminde doğrudan emilerek dolaşıma girdiği bilinmektedir. Arabinoksilan MGN-3 doğrudan kanda veya Peyer plakları üzerinden doğal öldürücü (Natural Killer-NK) hücreler, T hücreleri, B hücreleri ve makrofajları aktive ederek immünomodülasyonda (immünostimülasyon, antienflamasyon, anti-alerji, antioksidasyon süreçleri) önemli bir rol oynar. Genel olarak, vücudun doğal iyileşme yeteneklerini artırdığı, kemoterapötik ajanların olumsuz ilaç reaksiyonlarını hafiflettiği ve yaşam kalitesini iyileştirdiği düşünülmektedir.