Viral Hastalıklarla Mücadele


HIV (AIDS) ve hepatit günümüzün en yaygın viral hastalıklarındandır. Bağışıklık sisteminin en önemli savaşçılarından olan NK (Natural killer – doğal öldürücü) hücreler kanserli ve virüsler tarafından enfekte edilmiş hücreleri öldürme yeteneğindeki hücrelerimizdir. Kandaki lenfositlerin yaklaşık %10’unu oluşturan ve yaklaşık 2 hafta ömrü olan bir tek NK hücresi yaşamı boyunca bu aktiviteyi 27 kez tekrarlayabilir. Stres veya hastalık durumlarında bağışıklık sistemi tüm etkinliğiyle çalışamayabilir. NK hücreler, T ve B lenfositlerin bu durumlarda sayı ve aktivitesinin korunması oldukça önemlidir.

Arabinoksilan MGN-3 ile yapılan çalışmalar kan dolaşımına hızlıca katılan bu bileşenin etkisini de kısa sürede gösterdiğini tespit etmiştir. Etki mekanizması henüz tam olarak açıklanmasa da B hücreleri, T hücreleri, makrofajlar, doğal öldürücü hücreler ve dendritik hücreler üzerindeki etkileriyle immün hücre fonksiyonlarını artırdığı bilinmektedir. Kabul gören etki mekanizmalarından bir tanesi arabinoksilanın moleküler ağırlığının düşürülmüş olmasının Peyer plaklarındaki M (Mikrofold) hücreleri tarafından alınmasına pozitif etki ettiğidir. Bu şekilde polisakkaritler zemindeki immün sistem hücrelerine taşınabilmektedir. İlaveten düşük moleküler ağırlıklı arabinoksilanlar barsak duvarından kan dolaşım sistemine direk transfer edilebilir ve lenf nodlarındaki immün sistem hücrelerine taşınabilir. (1)

1998 yılında yapılan bir laboratuvar çalışmasında pirinç kepeği arabinoksilan bileşeninin HIV-1 replikasyonunu doza bağlı olarak azalttığını göstermiştir. (2) Çeşitli çalışmalarda NK hücre aktivitesi ve makrofajların fagositik aktivitesinde artış sağladığı tespit edilen pirinç kepeği arabinoksilan bileşeni (arabinoksilan MGN-3) HIV+ hastalarda immün fonksiyonlar açısından da araştırılmıştır. University of Miami’de 2015 yılında başlatılan çift-kör çalışmada 47 AIDS hastası randomize olarak iki gruba ayrılmıştır. MGN-3 grubundaki hastalar 6 ay boyunca günde 3 gr. arabinoksilan MGN-3 kullanırken, kontrol grubundaki hastalar 6 ay boyunca günde 3 gr. sadece selüloz içeren plasebo kapsülleri kullanmıştır. Değerlendirmeler çalışma başında, 3. ayın sonunda ve 6. ayın sonunda yapılmıştır. Çalışma başlangıcında viral yükü kaydedilen hastalarda plasebo grubuna göre MGN-3 kullanan grupta CD4+/CD8+ oranlarında iyileşme tespit edilmiştir. Çalışmacılar pirinç kepeği arabinoksilan bileşeninin HIV+ hastalarda hastalık ilerlemesini geciktirebilecek bir ürün olduğunu belirtmiştir. (3)

Bir başka viral hastalık olan kronik hepatit C enfeksiyonunda pirinç kepeği arabinoksilanının etkinliğinin araştırıldığı 37 kronik hepatit C hastasının dahil edildiği randomize klinik çalışmada hastalar pegile interferon+ribavirin tedavisi veya arabinoksilan MGN-3 kullanacak şekilde iki gruba ayrılmıştır. Çalışma sonunda arabinoksilan MGN-3’ün yan etki göstermeden pegile interferon+ribavirin tedavisine benzer sonuçlar verdiği görülmüş, güvenli ve maliyet-etkin bir seçenek olduğu belirtilmiştir. (4)

Referanslar:

1. Ghoneum M. 1998. Anti-HIV activity in vitro of MGN-3, an activated arabinoxylane from rice bran. Biochem Biophys Res Commun. 243(1):25–29.

2. GHONEUM, M. & MATSUURA, M. 2004. Augmentation of macrophage phagocytosis by modified arabinoxylan rice bran (MGN-3/biobran). International journal of immunopathology and pharmacology, 17, 283-292.

3. John E. Lewis, Steven E. Atlas, Muhammad H. Abbas, Ammar Rasul, Ashar Farooqi, Laura A. Lantigua, Frederick Michaud, Sharon Goldberg, Lucas C. Lages, Oscar L. Higuera, Andrea Fiallo, Eduard Tiozzo, Judi M. Woolger, Stephanie Ciraula, Armando Mendez, Allan Rodriguez & Janet Konefal (2018): The Novel Effects of a Hydrolyzed Polysaccharide Dietary Supplement on Immune, Hepatic, and Renal Function in Adults with HIV in a Randomized, Double- Blind Placebo-Control Trial, Journal of Dietary Supplements

4. Salama, H., Medhat, E., Shaheen, M., Zekri, A. N., Darwish, T., & Ghoneum, M. (2016). Arabinoxylan rice bran (Biobran) suppresses the viremia level in patients with chronic HCV infection: A randomized trial. International journal of immunopathology and pharmacology, 29(4), 647–653. https://doi.org/10.1177/0394632016674954